Advokat Åke Broné

Född 1946, avlade jur kand-examen 1973. Arbetade ett år på dåvarande kriminalvårdsanstalten och häktet Långholmen bl a som assistent till häkteschefen och inspektören. Började sin juridiska bana med att arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå 1974. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1979 och startade då egen verksamhet på Kungsholmen i Stockholm. Advokatbyråns verksamhet har under åren bestått av allmän juridik, företrädesvis brottmål. Antalet anställda har fram till 1995 varierat, men legat på i snitt tre personer, varav en biträdande jurist.

Under sin hittillsvarande verksamhet har Advokat Broné utbildat ett antal fd. biträdande jurister till ledamöter av advokatsamfundet, bl a advokaterna Thomas Johanson, Lena Wahlstam och Annelie Södergren.