Advokat Åke Broné

Född 1946, avlade jur kand-examen 1973. Arbetade ett år på dåvarande kriminalvårdsanstalten och häktet Långholmen bl a som assistent till häkteschefen och inspektören. Började sin juridiska bana med att arbeta som biträdande jurist på advokatbyrå 1974. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1979 och startade då egen verksamhet i nuvarande lokalerna på Fleminggatan 17, Kungsholmen Stockholm. Advokatbyråns verksamhet har under åren bestått av allmän juridik, företrädesvis brottmål. Antalet anställda har fram till 1995 varierat, men legat på i snitt tre personer, varav en biträdande jurist.

Under sin hittillsvarande verksamhet har Advokat Broné utbildat ett antal fd. biträdande jurister till ledamöter av advokatsamfundet, bl a advokaterna Thomas Johanson, Lena Wahlstam och Annelie Södergren.