Peter Wanhainen

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: peter@wanhainen.se
Tel: 08-650 50 33, 070-753 19 40

Kristina Wanhainen

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: kristina@wanhainen.se
Tel: 08-650 50 33, 073-140 11 40

Magnus Eriksson

Advokat

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

E-post: info@stureplansadvokaterna.se
Tel: 08-650 50 33, 070-766 40 01

Linda Jansson

Kansliet

Postadress: Box 22554
104 22 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 17

2-årig Handel-och Kontorslinje i gymnasiet
1-årig läkarsekreterarutbildning
Cancer-och Trafikskadades Riksförbund, 15 år; Orderregistrering, löneadministration, handläggning och bedömning av bidragsansökningar från cancersjuka och trafikskadade, protokollföring vid styrelsesammanträden, administrering och uppdatering av förbundets hemsida

Stockholms tingsrätt 9 år, domstolshandläggare; Handläggning av domstolens mål och ärenden, brottmål, tvistemål och domstolsärenden, protokollföring vid huvudförhandlingar.

E-post: info@advokatbrone.se
Tel: 08-650 50 33